Joukkuekilpailu

Ilmoittautuminen Virkussa 1.5.2021-14.6.2021, salasana tokosm2021

Muistathan täyttää arkistointitunnuksen.

 

Jokaisen joukkueen koirakon tulee ilmoittatua itse Virkun kautta. Tämän lisäksi joukkueenjohtajan tulee myös lähettää joukkueen tiedot nettilomakkeen kautta

Mikäli koiran osallistumiseen oikeuttavat tulokset eivät vielä näy jalostustietojärjestelmässä, tulee tuloksista/kilpailukirjasta lähettää kuva osoitteeseen tokosm2021@gmail.com

 

OSALLISTUMISOIKEUS

 

Joukkuekilpailuun yhdistykset voivat osallistua korkeintaan kuuden koiran ja kolmen varakoiran joukkueilla.

Tarvittaessa järjestäjä voi rajoittaa joukkueiden määrää. Rajoitus toteutetaan siten, että jokaisesta yhdistyksestä osallistuu vain yksi joukkue / yhdistys. Joukkueeseen kuuluvat koirat on ilmoitettava samanaikaisesti.

Joukkue koostuu kahdesta alokas- ja kahdesta avoimenluokan koirakosta sekä kahdesta voittaja- tai erikoisvoittajaluokan koirakosta. Joukkueessa on oltava vähintään kolme koiraa, yksi alokasluokassa ja yksi avoimessa luokassa sekä yksi voittaja- tai erikoisvoittajaluokassa. Erikoisvoittajaluokkaan osallistuvalla koiralla tulee olla siihen osallistumisoikeus ennen SM-kokeen ilmoittautumisajan umpeutumista. Lisäksi jokaisella joukkueella on oikeus ilmoittaa yksi varakoira sekä alokasluokkaan että avoimeen luokkaan ja lisäksi yksi varakoira voittaja- tai erikoisvoittajaluokkaan.

Tuloksiin lasketaan kolmen koirakon tulos: yhden alokasluokan ja yhden avoimen luokan koirakon tulos sekä yhden voittajaluokan tai erikoisvoittajaluokan koirakon tulos. Tulosten mennessä tasan voittaja- tai erikoisvoittajaluokan tulos ratkaisee joukkueiden paremmuuden. Joukkueeseen kuuluvan koiran ohjaajan tulee olla edustamansa yhdistyksen jäsen. Ohjaaja saa osallistua joukkuekilpailuun vain yhdellä koiralla. Joukkueisiin kuulumattomien koirien osallistumista kokeeseen järjestäjä voi rajoittaa.

ALO-, AVO- JA VOI- LUOKKIEN OSALLISTUMISKRITEERIT 

Koiralla on TOKOn järjestämisohjeen (20.1) mukaan oikeus kilpailla SM-kokeessa luokassaan, kunnes sillä on siirtymisvelvoite seuraavaan luokkaan ts. yksi vuosi saatuaan koulutustunnuksen ko. luokassa (AVO- ja VOI-luokat). 

Alokasluokkaan osallistuvalla koiralla pitää olla tulos (vähintään 3-palkinto) alokasluokasta. Säännöissä on määritelty, että koiran tulee siirtyä avoimeen luokkaan sen saatua kolmannen 1-palkinnon alokasluokassa (koulutustunnuksen TK1).

Avoimeen luokkaan osallistuvalla koiralla pitää olla: Vähintään avoimen luokan 3-palkinto tai alokasluokan koulutustunnus (TK1 = kolme alokas-luokan I-tulosta). (Selvennys: jos koiralla on TK1, se saa osallistua avoimeen luokkaan; jos koiralla ei ole TK1 ja haluaa osallistua avoimeen luokkaan, on sillä oltava vähintään 3- palkinto avoimesta luokasta.)

Voittajaluokkaan osallistuvilla koirilla pitää olla: Vähintään voittajaluokan 3-palkinto tai avoimen luokan koulutustunnus (TK2 =kolme avoimen luokan I-tulosta). (Selvennys: jos koiralla on TK2, se saa osallistua voittajaluokkaan; jos koiralla ei ole TK2 ja haluaa osallistua voittajaluokkaan, on sillä oltava vähintään em. palkinto voittajaluokasta.). 

Koiralla on TOKOn järjestämisohjeen (20.1) mukaan oikeus kilpailla SM-kokeessa luokassaan, kunnes sillä on siirtymisvelvoite seuraavaan luokkaan ts. yksi vuosi saatuaan koulutustunnuksen ko. luokassa. 

Veteraanien koeluokka 

Koira kilpailee siinä luokassa, jossa se on oikeutettu kilpailemaan, lukuun ottamatta veteraaneja, joiden tulee kilpailla siinä luokassa (ylimmässä), jonka ovat saavuttaneet. 

  • Esim. veteraani 8v, jolla olisi ikänsä puolesta oikeus jäädä kilpailemaan voittajaluokkaan, tulee SM:ssä kilpailla EVL:ssä, mikäli koiralla on siihen luokkaan tulosten puolesta siirtymisvelvoite. Saa kuitenkin kilpailla voittajaluokassa yhden vuoden koulutustunnuksen (TK3) saatuaan. 
  • Esim. veteraani 10 v, joka on siirtynyt kilpailemaan EVL:stä VOI-luokkaan, tulee SM:ään osallistuessaan kilpailla EVL:ssä.